E-papieros w miejscu pracy

Coraz większą popularność zyskują tzw. e-papierosy – elektroniczne urządzenia umożliwiające inhalację nikotyną. Jak w świetle przepisów bhp wygląda możliwość korzystania z e-papierosów na stanowiskach pracy? W polskich przepisach prawnych brak regulacji ograniczających możliwość korzystania z e- papierosów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia […]

BHP wysokich temperatur

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych […]

Stres przyczyną wypadku?

Sam stres nie może być uznany za przyczynę wypadku przy pracy, tj. przyczynę zewnętrzną zdarzenia. Jeżeli jednak stresowi jako przyczynie zewnętrznej będzie towarzyszyła przyczyna wewnętrzna (samoistna choroba pracownika np. nadciśnienie mogące doprowadzić do udaru mózgu lub inna choroba krążeniowa) to, zgodnie z orzecznictwem SN, dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy wystarczy, jeżeli zostanie wykluczone, […]