E-papieros w miejscu pracy

Coraz większą popularność zyskują tzw. e-papierosy – elektroniczne urządzenia umożliwiające inhalację nikotyną. Jak w świetle przepisów bhp wygląda możliwość korzystania z e-papierosów na stanowiskach pracy?

W polskich przepisach prawnych brak regulacji ograniczających możliwość korzystania z e- papierosów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) – dalej u.o.z.t. zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zakładów pracy. Zgodnie jednak z definicją wyrobów tytoniowych określoną w u.o.z.t. e- papieros nie jest wyrobem tytoniowym. Za takie uważane są jedynie wyprodukowane z tytoniu wyroby, jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, w skład których wchodzi tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych z nikotyną (art. 2 pkt 2 u.o.z.t.). Pracodawcy mogą ograniczyć korzystanie z e-papierosów w miejscu pracy. Pracodawca może ustanowić (np. w regulaminie pracy) zakaz dotyczący korzystania z e-papierosów na stanowiskach pracy. Taki sposób postępowania może być uzasadniony troską o innych pracowników, jak dbałością o wizerunek firmy, w której pracownicy mają stały i bezpośredni kontakt z klientami.