Slide Two

E-learning

Obowiązujące prawo i dostępna technologia pozwala realizować szkolenia okresowe BHP metodą samokształcenia kierowanego przy użyciu platformy e-learningowej.

Sprawdź kursy